Föremål 206 av 400:
Handritad dokumentation över Vikbolandsbanans järnväg i Östergötland

Bland samlingarna av kartor och bilder finns sedan en tid tillbaka fyra långsmala läderportföljer med dokumentation i form av totalt 235 ritningar över den smalspåriga Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg, NSVJ. Denna dokumentation utfördes år 1915. Två portföljer innehåller själva järnvägssträckan, de andra två innehåller husbyggnader respektive broar.

karta över en del av järnvägsbanan

Vikbolandsbanan togs i bruk åren 1893-1895 (till Valdemarsvik 1906) och drevs som ett aktiebolag fram till 1950 då den förstatligades. Järnvägslinjerna lades ner successivt under 1960-talet då ”järnvägsdöden” slog till i Sverige. Därför är denna dokumentation mycket värdefull som ett stycke svensk järnvägshistoria.

i en uppslagen mapp ser vi tecknade bilder på ett stationshus

Mapparna har ett långsmalt och praktiskt format i tåligt material. Vi kan tänka oss att någon burit runt en eller flera i en rockficka eller väska ute i fält.

detalj från mappen med broar

Alla dessa kartor och planer i sina portföljer är nu digitaliserade och tillgängliga i digital kopia: Norrköping-Söderköping-Vikbolandets järnväg

Text: Helena Backman på underlag från Mats Höglund
Bild: Helena Backman