400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Nya testamentet

Evangeliarium på kyrkslaviska

Föremål 396 av 400:
Handskrivet evangeliarium präntat på kyrkslaviska

Ett evangeliarium är en bok innehållande de fyra evangelierna ur Nya testamentet. Vårt mest kända evangeliarium på Uppsala universitetsbiblioteket är den så kallade Silverbibeln, men naturligtvis finns här flera, på olika språk och från olika tider.

Arabeskmönster som inledande dekoration för ett kapitel i boken, i mitten en fågel mellan två träd, allt i rött.
Kapitelinledning i boken

I ett sådan här evangeliarium i vår kyrkslaviska handskriftssamling finner vi vackra kapitelinledningar i fantastiska mönster i rött.

Arabeskmönster som inledande dekoration för ett kapitel i boken, överst två fåglar med kronor på huvudet, allt i rött.

Handskriften är en donation från orientalisten Johan Gabriel Sparwenfeld (1655-1727).

Fältat mönster i rött som en kapitelinledning i boken

Handskriften har signum: Slav. 24
Du kan se en digital kopia av handskriften här: Evangeliarium

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Erasmus av Rotterdams Nya testamentet

Föremål 45 av 400
Erasmus av Rotterdams översättning av Nya Testamentet till latin

Erasmus av Rotterdam (ca 1469-1536) var en av dem som genom sina tankar banade väg för reformationen i Europa. År 1516 gjorde han en egen översättning av det Nya testamentet till latin. Här i universitetsbibliotekets samlingar finns denna översättning i en utgåva av den tyske boktryckaren Johann Froben i Basel, tryckt 1519. Texterna är tryckta parallellt på grekiska och latin. Vissa stycken i vårt exemplar är fyllda med understrykningar och marginalanteckningar av läsare.

uppslag med många marginalanteckningar och understrykningar

Att Erasmus försökte få den kristna kyrkan och antikens bildning att komma närmare varandra ligger kanske bakom det val av träsnitt som Froben gjort till detta tryck. Till och med själva titelbladet omges av illustrationer ur antikens mytologi.

detalj från titelsidan med Apollo och Daphne

Mer om detta Erasmus Nya testamente kan du läsa i den nu i dagarna Augustprisbelönade boken Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution av Nina Burton, utgiven på Albert Bonniers Förlag 2016.

detalj från slutet av boken, där författare och årtal framgår

Text och bild: Helena Backman