400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: okatalogiserat tryck

Hästkapplöpningar 1917

Föremål 255 av 400:
Paketerad bunt med program för travtävlingar från 1917

I magasinen på universitetsbiblioteket finns mängder av tryck som inte katalogiserats i detalj, utan har sorterats på sina respektive ämnesområden antingen årsvis eller på andra sätt, så att det ska vara lätt att leta efter. Här finns på avdelningen ”Sport” underavdelningen ”Kapplöpningssport” (det vill säga trav och galopp) och därunder avdelningen ”Tävlingar”. Här hittar vi buntar inslagna i brunt papper med program för travtävlingar som gick av stapeln för drygt 100 år sedan.

några travprogram ligger huller om buller på ett bord

Det är mycket tydligt då vi ser dessa program att många av dessa kapplöpningar var nära knutna till militären och därför hölls i garnisonsstäder. Ett blad som listar reglerna för kapplöpningar i Visby 24 juni 1917 skriver att ryttarna måste vara iförda antingen röd rock eller uniform.

ett blad som listar regler för deltagare i en tävling

Idag är trav och galopp en stor sport omgiven av mycket vadslagning och ekonomiska transaktioner. Kanske var det likadant förr, bara i en betydligt mindre skala.

Text och bild: Helena Backman

Postens diligenstrafik

Föremål 227 av 400:
Kapsel med tryckt material om Postens diligenstrafik

Ordet diligens får mig att tänka på snabba hästekipage farande genom täta skogar, där stråtrövare kan lura bak varje krök. Och kanske det också var så en gång, när posten transporterades med häst. Postverkets egen bussrörelse Postens diligenstrafik inrättades dock så sent som år 1923 och var i gång till 1991, då verksamheten övertogs av Swebus. Postdiligensernas linjer gick huvudsakligen i Norrland, men även så långt ned som i Värmland.

framsidorna på två foldrar om postdiligenserna, båda med äldre bussar på framsidorna

I en kapsel med okatalogiserat tryck under ämnet Postväsen finns instruktioner för anställda, tidtabeller och biljettpriser för postdiligenslinjerna i Sverige under 1900-talet. Här finns detaljerade instruktioner för rutiner inför rutterna, exempelvis hur biljettmaskinerna skulle hanteras.

utsidorna på en modern folder från 1950-talet med en gul postbuss jämte en grå folder från 1920-talet

Postdiligenserna hade Postväsendets karaktäristiska gula färg, men dessa fordon försvann ur bruk under det sena 1900-talet. Postens gula färg finns dock kvar på de postlådor vi fortfarande idag ser i den offentliga miljön.

Text och bild: Helena Backman