400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: Oskar Planer

Hjälm från Lützen

Föremål 88 av 400:
Hjälm från Lützen, tillhörande Planersamlingen

Oskar Planer (1853-1931 ), svensk diplomat i Lützen, samlade under sin tid i Tyskland på föremål med anknytning till Gustav II Adolf,  i synnerhet slaget vid Lützen. Förutom böcker och handskrifter samlade han även minnesföremål. På detta sätt har sådant som kanonkulor, vapen och sporrar hittat in i samlingen. Bland dessa finns även denna stiliga hjälm. Den övergripande beskrivningen av samlingen ger en bild av vad man kan hitta här: Gustav Adolf Sammlung.

Då Planer ansåg sig ha samlat klart, erbjöd han Uppsala universitetsbibliotek att köpa in samlingen. En generös donator, brukspatronen Ernst A. Kjellberg (1856-1935), bidrog med medel så att den kunde förvärvas av universitetsbiblioteket.

De flesta föremålen finns fortfarande här på biblioteket, men idag finns mynten och medaljerna ur samlingen deponerade på Uppsala universitets myntkabinett. Dessa är förtecknade och fotograferade, och kan ses på nätet: Mynt och medaljer ur Planersamlingen

Just nu pågår även katalogiseringen av böckerna i samlingen, vilka kan ses i vår lokala katalog: Böcker och andra tryck i Planersamlingen

Text och bild: Helena Backman

 

Kanonkula i samlingarna

Föremål 50 av 400:
Kanonkula, möjligen från 1600-talet

Med donationer och inköp till Universitetsbiblioteket har även föremål kommit in, vilket framkommit redan tidigare i bloggen. Något av det mer udda slaget är de kanonkulor i sten som inkommit tillsammans med Planersamlingen, en samling efter köpmannen och den svenske vice konsuln i Lützen Oskar Planer (1854-1931). Planer hade ett djupt intresse  för Gustav II Adolf,  och samlade på handskrifter och böcker som belyste ämnet, samt föremål – såsom mynt, medaljer och glas – med anknytning till Gustav II Adolfs liv och historia. Större delen av samlingen finns nu på Uppsala universitetsbibliotek, medan mynt och medaljer har flyttats till Myntkabinettet i Universitetshuset.

kanonkulorilada2

Till samlingen hör också dessa kanonkulor i sten, vilkas ursprung är höljt i dunkel. Kanske härstammar de rentav från slaget vid Lützen?

Idag ligger de förvarade på vadd i en trälåda med annat ursprung, troligen har den kommit från ett museimagasin och kan ha innehållit betydligt äldre artefakter.

trälådans ena kant med texten Skåne, Yxor, mejslar 8722

Text och bild: Helena Backman