Föremål 153 av 400:
Persisk handskrift med vackra miniatyrer från 1647

I universitetsbibliotekets samling med orientaliska handskrifter hittar du en vacker bok på persiska, präntad 1647. Den innehåller historien om Josef och Zuleika, en berättelse som även återfinns i Gamla testamentet i Bibeln och i Koranens tolfte sura. Där berättas det om Josef och den egyptiske hovmannen Potifars hustru, men hennes namn nämns aldrig. Denna berättelse är känd och spridd i många versioner och är även ett återkommande motiv i konsten

en miniatyr som visar en herde sittande med sin fårhjord vid vatten

I denna handskrift finns inte mindre än 22 miniatyrer med bilder ur berättelsen. Förutom dessa utsmyckningar är boken också inbunden i ett vackert pappband med blomdekor.

den främre pärmen med färggladsa blommor mot svart botten

Boken har signum: O Nov. 356
Hela handskriften och dess vackra miniatyrer kan du se i Alvin: Yūsuf va Zulaykhā

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)