400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: porträtt (Sida 2 av 3)

Paret Gellerstedt i silhuett

Föremål 329 av 400:
Silhuetterna av Pehr och Helena Gellerstedt från 1800-talets mitt

Porträtt i form av silhuetter förekom ofta från 1700-talet och fram till fotografiets genombrott. Vi har redan tidigare visat prov på sådana i denna blogg. I porträttsamlingen på universitetsbiblioteket finns denna lilla tuschteckning, som avbildar ett äldre äkta par i silhuett. På baksidan finns mer information av det avbildade paret:

”Pehr Gellerstedt, rådman, handlande i Hernösand, född i Örebro den 2 januari 1778, död i Hernösand den 28 mars 1854, 76 år gammal. Pehr Gellerstedts hustru Helena Gellerstedt född Törngren, född 27 oktober 1778, död i Hernösand 19 december 1861, 83 år gammal.”

Just denna teckning har signum Sv. portr. saml. Vanl. f., Handteckningar, och du finner den här i högupplöst version: Pehr Gellerstedt och Helena Gellerstedt, f. Törngren.

Fler av våra silhuetter har blivit digitaliserade, och du kan se dem i högupplösa kopior här: Silhuetter

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Porträtt skapade av Lars Jakob von Röök

Föremål 313 av 400: Bild av skånsk kvinna från 1800-talet.

Konstnären och arkitekten Lars Jakob von Röök (1778-1867) var från 1830 till 1850 kamrer på det som senare blev Nationalmuseet. Där och på andra institutioner finns han representerad med sina målningar, ofta med motiv från Italien.

Bland hans bilder, teckningar och skisser på biblioteket finner vi främst landskap, men här finns även avbildningar av personer, som en kvinna från Skåne och skissen av en äldre dam med en käpp i händerna.

äldre sittande kvinna med huckle på huvudet och en käpp i händerna
En äldre kvinna har blivit avtecknad i ett utkast av von Röök.

Här på universitetsbiblioteket finns även ett självporträtt tecknat i tusch, där von Röök sitter i sin ateljé i Bologna. Genom fönstret ser vi en ljus kyrka i medelhavssolen.

en man sitterr och målar vid ett staffli framför ett fönster, genom vilket skymtar en italiensk kyrka

För fler teckningar och målningar ur bibliotekets samlingar ser du i digital form i Alvin: Lars Jakob von Röök.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Fotografier i minimalt format

Föremål 294 av 400:
Tändsticksask med minifotografier från 1800-talet

Liksom i veckans tidigare blogginlägg kommer här ytterligare ett udda fynd ur bildsamlingarna. I en av två tändsticksaskar finns mycket små fotografier med porträtt av för oss ännu okända personer. Den äldre herren i mustasch har en klädsel som tyder på sent 1800-tal eller tiden runt sekelskiftet 1900.

små fotografier på man med valrossmustasch

I små vikta omslag finns porträtt på andra personer, som här en tant Hedda, ett fotografi som den tidigare ägaren tycks ha tyckt varit det bästa på henne.

bilder på äldre kvinna i hatt

Mycket har hänt med den fotografiska tekniken sedan 1800-talet fram till idag, då vi nästan helt gått över till det digitala formatet. Motivet porträtt är dock lika populärt idag som förr.

Ett av de vikta omslagen består av ett återanvänt papper med den spännande påskriften ”Ingen gröt i afton”. Kanske någon tjänsteande i köket vid detta tillfälle fick en ledig kväll?

papperslapp

Text och bild: Helena Backman

Porträtt av en Lundaprofessor

Föremål 291 av 400:
Porträtt på biskop Johan Henrik Thomander i Lund från 1800-talets mitt

Något av det roligaste med stora bildsamlingar med olika typer av material – fotografier, teckningar, målningar, med mera – är att vi ibland kan få olika versioner av samma motiv. Detta gäller även personer. I universitetsbibliotekets porträttsamling finns naturligtvis en mängd avbildade akademiker, även sådana från andra lärosäten.

man i prästkrage med stort burrigt hår och bister uppsyn

Här finns därför biskopen i Lund Johan Henrik Thomander (1798-1865), tillika professor i dogmatik och moralteologi, värdigt avfotograferad med doktorshatt och prästkrage. Fotografiet är taget hos firman Georg E. Hansen & Co. i Köpenhamn på 1860-talet.

man i prästkrage med stort burrigt hår och bister uppsyn

Men här finns även ett porträtt av samme Thomander tecknat av Wolfgang Drake af Hagelsrum (1824-1863), troligen något tidigare. Drake af Hagelsrum arbetade som kostymordonnatör vid Kungliga teatern, det vill säga var den som valde vilka kläder som skulle bäras vid teateruppsättningar. Vid sidan av sitt arbete var han också målare och tecknare, och gav  bland annat ut den illustrerade skriften Miniatyrgalleri av svenska lärde, vitterlekare och konstnärer. I ett sådant galleri platsar väl biskop Thomander bra.

Mer digitaliserat material vid Uppsala universitetsbibliotek med anknytning till Thomander hittar du här: Johan Henrik Thomander

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Familjeporträtt från 1890-talet

Föremål 269 av 400: Foto på familjen Karell i Uppsala ca 1892

Äldre tiders familjeporträtt visar oss inte bara mode i kläder och frisyrer. De visar oss också vilken sida av sina personligheter man ville visa upp. Inga vita leenden, utan ett mer stramt och värdigt yttre. Men en liten flicka vrider till munnen i något som ser ut som en roat uttryck.

På baksidan finns familjemedlemmarnas namn: från vänster Märta, mamma Anna, Sven, pappa Anders Gustaf , Sigrid, Signe, Nils Gustav Emil, Gösta, Elisabet (kallad Lisa), Gerda, Dagmar, Lilly Margareta och sist till höger Hugo Vilhelm.

Anders Gustaf Karell var delägare i firma Karell & Ågren, en manufakturaffär i Uppsala vid slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Vi kan därför räkna med att det är en välbeställd familj vi ser, och att åtminstone en del tyger och detaljer till kläderna har funnits i affärens utbud.

Här finner du en högupplöst version: Handlare A.G. Karell med familj
Signum i våra samlingar: Gruppfotogr. sv., Familjer (Karell)

Här kan du också se många fler fotografier med familjeporträtt från 1800- och 1900-talen ur våra samlingar.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

1800-talskopia av Linnéporträtt

Föremål 252 av 400:
Tidningsillustration 1875 efter förlaga av Jean Eric Rehn

Uppsala universitetsbibliotek har nyligen köpt in en liten laverad teckning av Jean Eric Rehn (1717-1793) föreställande Carl von Linné. Omständigheterna kring detta kan ni läsa mer om här: Känt Linnéporträtt åter i Sverige.

Att bilden varit känd sedan länge och använts som förlaga till illustrationer i olika sammanhang är tydligt, inte minst genom detta exempel. I ett nummer av Ny illustrerad tidning från 4 december 1875 finns en kopia av denna teckning i trägravyr. Xylografen Jonas Engberg (f. 1833) har dock inte sett originalet av Jean Eric Rehn. Han har kopierat en litografi av engelsmannen John Samuelson Templeton, som under första hälften av 1800-talet uppenbarligen hade tillgång till originalet och kunde utföra sin kopia direkt efter detta.

helsida ur tidningen Ny illustrerad tidnign med bild på Carl von Linné rökande pipa

Bilden har varit känd och använd här i Sverige, men först nu har originalteckningen alltså återvänt till Sverige, och finns i våra samlingar bland alla andra Linnéporträtten här.

Du finner denna xylografi i högupplöst version här: Ny illustrerad tidning 1875, där du även finner länkarna både till en fotografisk kopia av Templetons litografi och till Rehns original.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Skissbok med blyertsteckningar från 1800-talets förra hälft

Föremål 218 av 400:
Skissbok med ljuvliga teckningar från 1800-talet av A. C. Wetterling

Bland universitetsbibliotekets bildsamlingar finns en skissbok efter Alexander Clemens Wetterling (1796-1858), som visar människor och miljöer kring honom under tiden 1832-1849. Några är färglagda, men de flesta är mer eller mindre detaljerade tecknade i blyerts.

En del teckningar känn som fotografier – som denna teckning som avbildar ”Nicander och professor Törnros” en stillsam dag på landet. Jag tycker mig känna lugnet i rummet och höra flugornas surr genom det öppna fönstret där gardinen fladdrar i vinddraget.

teckning av två män liggande i ett rum, en man läser på en soffa, en annan röker en långskaftad pipa ligagnde på en utdragssäng, ett öppet fönster i bakgrunden

Andra bilder är mer av studier av personer och miljöer omkring Wetterling –  även dessa säger oss mycket av sin tid i klädedräkt och folkliv. Bondens grisar har fått behålla sina betar, en herre har kryckor av gammaldags modell.

på samma blad finns tecknat två samtalande herrar med stora magar, en gris med kultingar och en bonde som slår hö framför en stuga

Se samtliga bilder ur skissboken här: Teckningar af A. C. Wetterling : Skissbok

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Slakteripersonal under sent 1800-tal

Föremål 210 av 400:
Grupporträtt av personalen vid Berges slakteri i Uppsala under senare delen av 1800-talet

På detta fotografi ser vi personalen vid Berges slakteri, taget någon gång under det sena 1800-talet. Den som är hemma i modets svängningar kan troligen datera detta foto närmare, baserat på klänningarnas snitt och de korta slagen på herrarnas kavajer. Tyvärr har vi endast namnet på en enda person på bilden, den första kvinnan sittande till höger anges som ”Fru Melchert” på det kartongark som fotografiet är uppklistrat på.

detlaj från fotot på Fru Melchert

Denna bild är hämtad ur universitetsbibliotekets bildsamlingar, där det finns en särskild avdelning för bilder som visar ”Uppsala Folkliv och yrkesgrupper”. I denna avdelning hittar vi fotografier från orten som visar oss arbetsplatser och vardagslivet på gator och torg från senare delen av 1800-talet och framåt. Här finns alltså spår av firmor som inte längre finns kvar, med dess dåvarande personal antingen i arbete eller som här uppställda för gruppfotografering.

Här finner du detta fotografi i högupplöst version: Slaktare Berges personal

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

John Pinkertons porträtt i färgtryck

Föremål 207 av 400:
Tryckt porträtt föreställande den skotske antikvarien John Pinkerton från senare delen av 1800-talet

John Pinkerton (1758-1826) var antikvarie, kartograf, historiker och numismatiker, med en hel del även för sin samtid ytterst kontroversiella åsikter – han ville exempelvis helt rentvå Skottland från dess keltiska bakgrund. Vissa har därför omnämnt honom som excentrisk, andra som milt vansinnig.

målat porträtt av pinkerton med glasögon uppe i pannan

Det jag finner mest slående med detta porträtt är att John Pinkerton avbildas med sina glasögon uppe i pannan. Så där går vi som bär läsglasögon väl rätt ofta omkring, så att vi håller reda på dem och har dem nära till hands då de behövs. Men det är inte lika vanligt att se någon avbildas på detta sätt på ett mer formellt porträtt längre bakåt i tiden. Andra porträtt avbildar honom med glasögonen på näsan, såsom detta i en museisamling i England.

Detta porträtt är en del av Wallers autografsamling, en samling omfattande ungefär 38000 dokument som samlats av läkaren Erik Waller (1875-1955) som köptes in till Uppsala Universitetsbibliotek under 1950-talet.
Porträttet har signum: Waller Ms alb-62:132

Du kan se en högupplöst version av porträttet här: John Pinkerton

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Studentmössor på Valborg

Föremål 194 av 400:
Fotografi på valborgsfirande studenter efter mösspåtagningen

Vi ses väl i Carolinabacken idag?

Som alla studenter i Uppsala känner till, är en av Valborgsmässofirandets stora höjdpunkter den gemensamma mösspåtagningen nedanför Carolina Rediviva, där universitetets rektor leder påtagningen på slaget klockan 15. Som synes på denna bild är det inte bara uppsaliensiska eller svenska studenter som är välkomna, utan här deltar även personer från andra universitet.

foto på tre kvinnor och en man, alla i studentmössor, två av dem vanliga svenska studentmössor, de andra tv svarta från sina respektive länder

På detta fotografi från 1947 ur våra samlingar ser vi Tanja Sealborn från Nederländerna, Michéle Cazaux från Frankrike, Signe Larsson från USA och den svenske studenten Lennart Oldenburg. Fotografen är okänd – känner du till vem som tagit bilden, blir vi glada om du hör av dig till oss på biblioteket, så att vi får reda på detta.

En högupplöst kopia av bilden finner du här: Studenter på Valborg

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

« Äldre inlägg Nyare inlägg »