400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: pressade växter

Botaniskt verk med extramaterial

Föremål 304 av 400:
En pressad växt i Olof Rudbeck den yngres exemplar av Campus Elysii

Uppsalaprofessorn och Olof Rudbeck den äldres stora projekt att avbilda världens alla växter Campus Elysii eller Glysis wald tog en ända med förskräckelse. Vid den stora stadsbranden i Uppsala den 15 maj 1702 gick Olof Rudbeck den äldres bibliotek upp i rök. Vid tillfället hade Rudbeck över 7000 graverade stockar, som skulle användas för att trycka de träsnitt som skulle illustrera verk, vilka också gick förlorade i lågorna. Två delar hade dock hunnit tryckas – och en volym som innehåller bägge dessa delar har ägts av sonen Olof Rudbeck den yngre. De allra flesta av de målade förlagorna till dessa stockar klarade sig dock – till dessa återvänder vi vid ett senare tillfälle i bloggen.

Ett avlängt grässtrå vilar på ett vitt papper ovanpå en uppslagen sida i boken

Den torkade växten har en lapp med notering på stjälken, och vilar här på ett syrafritt papper.

Mellan bladen i denna volym återfinns även en del växtfragment. Här kan vi se ett strå när vi bläddrar i den digitala kopian av boken som finns fritt tillgänglig på nätet.

en sida i boken med träsnittsillulstrationer av några gräs och beskrivande text

I den digitala kopian visar påföljande bild hur sidan ser ut utan det pressade strået.

Detta exemplar tillhör Leufstabiblioteket, vars tidigare ägare Charles De Geer köpte en hel del böcker, tryckta och handskrifter, både av och efter Olof Rudbeck den yngre.

Här ser du bägge delarna av Campus Elysii i digitala kopior i Alvin:
Campus Elysii [Del 1]
Campus Elysii [Del 2]

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (via Alvin)

Fyrklöver mellan bokbladen

Föremål 178 av 400:
En pressad fyrklöver i en volym med verk om Rom från 1660.

Här och där i våra boksamlingar kan vi finna pressade växter, små spår av tidigare ägare. Särskilt i religiösa skrifter, i böcker med poesi eller – som i detta fall – en bok med beskrivningar av resor eller främmande länder kan man hitta dessa lämnade små minnen. Om det är en tillfällighet att denna fyrklöver hamnat just i detta uppslag, om det varit ett bokmärke eller bara ett memento, kan vi idag inte veta. Just eftersom boken både har två namngivna tidigare ägare på första titelbladet och att den handlar om Rom, kan vi låta fantasin dra iväg med oss, och drömma att den lilla klövern är ett minne från en resa nedåt Italien efter någon av dem.

den pressade klövern på sitt uppslag

Volymen innehåller verken Relatione della Corte di Roma av Girolamo Lunadoro (pseudonym för Gregorio Leti), Maestro di Camera av Francesco Sestini samt Roma ricercata nel suo sito av Fioravante Martinelli, samtliga tryckta av Brigonci i Venedig 1660.

titelbladet till det första verket i volymen

Boken har signum: Utl. Hist. Italien Prov. Rom
Här kan du se och läsa hela volymen i digital form: Relatione della Corre di Roma…

Text och bild: Helena Backman