Föremål 303 av 400:
Vykort med propaganda för genomförande av den allmänna och kvinnliga rösträtten

Idag den 24 maj firar vi dagen då det första beslut tog i Sveriges riksdag 1919, som möjliggjorde den allmänna och kvinnliga rösträtten. Det första valet där kvinnor kunde rösta i Sverige genomfördes dock först hösten 1922. Vägen dit hade varit allt annat än rak och enkel, men de internationella strömningarna vid tiden talade för att den allmänna rösträtten en dag skulle genomdrivas även i vårt land.

Landsorganisationens logotyp över en bild över Norden, dör det framgår att endast Sverige saknar kvinnlig rösträtt

Flera kvinnorättsaktivister har legat bakom kvinnorättsrörelsens framgångar – en av dessa eldsjälar var Ann Margret Holmgren (1850-1940). Läs mer om hennes arbete och andra aktivister genom hennes efterlämnade arkivmaterial här på Uppsala universitetsbibliotek genom en liten digital utställning med anledning av 100-årsdagen av beslutet 24 maj: Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten.

Allt om historien bakom och under genomförandet av den allmänna rösträtten i Sverige hittar du på webbplatsen demokrati100: Demokrati100.se

Se mer av propagandamaterialet kring rösträtten i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar i digital form: Propaganda

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)