Föremål 17 av 400

Hundraårig affisch med reklam för trolleriföreställning

För exakt 100 år sedan, den 26:e augusti 1916, kunde invånarna i Ringarum i Östergötland se en trolleriföreställning med magikern Max Hofzinser i Ordenshuset. Bakom artistnamnet fanns Josef Levin (1885-1955), bosatt i Norrköping. Som Hofzinser hade han en mycket framgångsrik karriär och fick sedermera titeln ”kunglig hovillusionist” för sina uppskattade uppträdanden för hovet.

Denna reklamaffisch har packats upp ur tidigare oöppnade paket med affischleveranser från svenska tryckerier till universitetsbiblioteket. Eftersom de fram till nu legat orörda, har de bevarats och behållit sina klara färger. Nu arbetar biblioteksassistent Lars-Anders Orre med det digra arbetet att packa upp och ordna dessa spännande samlingar.

en bunt med tätt packade affischer ligger på ett bord, ett omslag av brunt papper har just rivits bort från den

Lars-Anders och avdelningschefen vid Kulturarvsavdelningen Maria Berggren blev den 16:e augusti 2016 intervjuade kring denna uppackning i radioprogrammet ”Morgon i P4 Uppland”.
Lyssna på sändningen här (startar vid ca 2:42:00)
.

I sändningen beskrivs uppackningen av ett orört paket från 1942 från Esselte tryckeri i Stockholm, och två av affischerna i detta paket som omnämns kan du nu se här i bild:

Affisch föreställande två samtalande män, tryckt i svart, gult och blått mot vit botten, med texten Deltag i tystnadsförsvaret, visa att du håller på din tystnadsplikt, bär tigernålen

 

Affisch i vitt och svart med det finska lejonet och texten Finlands kamp - för tro, hem och fosterland

Dessa affischer visar hur affischerna speglar händelser av sin tid, från vardagliga händelser som lokala uppträdanden till utställningar och uppmaningar med anledning av den politiska situationen i samhället vid tiden. De kommer utgöra ett spännande forskningsmaterial ur en mängd aspekter för forskare framöver.

Text: Helena Backman
Bild: Lars-Anders Orre