400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: runologi

1700-talshandskrift med okänd runsten

Föremål 154 av 400:
Handskrift från 1700-talet med okänd runsten

Magnus Källström har återigen bloggat i K-bloggen kring material ur Uppsala universitetsbibliotekets samlingar med anledning av projektet Evighetsrunor, denna gång med anledning av material efter Olof Celsius d.ä. (1670-1756): Ett par okända runstenar ur arkiven

Här skriver Kallström bland annat om denna avteckning av en runsten i Linköping, en runsten vilken tycks varit omöjlig att återfinna redan  1726. Denna dokumentation är alltså allt som återstår idag. En inskrift i sten lever kvar som en text i en handskrift.

hela sidan ur handskriften där runstenen är tecknad

Handskriften har signum: R 554

Du hittar mer material om runinskrifter efter Celsius sorterat efter landskap i Alvin: Teckningar och korrespondens rörande runinskrifter fördelade på landskap

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

En återfunnen öländsk runinskrift

Föremål 138 av 400:
Messan på swensko från 1541 med spännande anteckningar

Vad har Messan på swensko från 1541 med en försvunnen runtext att göra? Runologen Magnus Källström, docent och forskare inom runforskningsområdet vid Riksantikvarieämbetet, har skrivit om detta i Riksantikvarieämbetets K-blogg nyligen: En återfunnen öländsk runinskrift

Hur viktigt det är att beskriva enskilda exemplar i vår bibliotekskatalog framgår av detta citat ur Källströms blogginlägg:

”När jag tittade i bibliotekets katalog på nätet hittade jag inte mindre än två exemplar av Olaus Petris Messan på Swensko från 1541, som har tillhört honom [Jacob Westin]. Ett av dessa skulle dessutom enligt en anmärkning i katalogen ha ”Strödda anteckningar i marginalen samt på sista bladet”! Kunde inte detta vara samma exemplar som Ekdahl hade sett 1832?”

Du kan se anteckningarna på sista bladet i Alvin: Olaus Petris Messan på Swensko från 1541, sista bladet.

Olaus Petris Messan på Swensko från 1541 har signum: Westin Rar. 32

Text och bild: Helena Backman