400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: skämtteckningar

Brev i bild till Gunhild 1906

Föremål 328 av 400:
Brev till Gunhild från Tore Wahlström 1906

Konstnären Tore Wahlström (1879-1908) har 1906 tecknat mer än skrivit ett brev till en förmodligen mycket ung flicka med namnet Gunhild. Några roande teckningar berättar små historier.

Bilderna har små beskrivande texter: ”En lotsbåt som lossar skott en stormfull dag”, ”En sparvunge som råkat svälja en byxknapp”, samt: ”När pappa får gå och valla lilla bror.”

Nog kan vi förstå att Gunhild eller någon i hennes närhet sparat detta brev till eftervärlden. Sparvungen är något av min personliga favorit med sitt förvirrade uttryck.

Brevet har signum: Handt. sv., och finns att se i digital form: Gunhilds bref! : från Tore -1906
I våra samlingar finns mycket mer av eller med anknytning till konstnären, digitaliserade kopior ser du här: Tore Wahlström i Alvin

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

”De gladas bibliotek”

Föremål 316 av 400: Skriftserie med skämtsamt innehåll

De gladas bibliotek – är det Uppsala universitetsbibliotek som åsyftas? Kanske denna formulering stämmer på oss också, men här är det frågan om en skriftserie som utkom 1883-1885 på R. Gustafssons förlag.

tre böcker ligger på en bänk, alla med en skämtteckning på omslaget

Varje del har sitt eget tema, det kan handla om präster, soldater eller – som här – om undervisning och studentliv. Ett typiskt studentskämt kunde låta så här:

ett uppslag i boken med en bild på en student med studentmössa och en kvinna med 1800-talsklänning

En manlig student promenerar med sin flickvän och de passerar en rosenbuske.
Hon: Jag ville så gerna ge dig ett minne, då du nu ska resa ifrån mig till Upsala igen. Om du får den här rosen, så lofva mig, att du ofta ser på den och tänker på mig.
Han: Ack ja. Jag ska lägga den mellan bladen i en af mina böcker.
Hon: Nej, för all del, då kommer du inte att få se den på hela terminen.

Text och bild: Helena Backman

Omslaget till en del i serien med titel Skolhistorier och studentputs

Karikatyrer från 1800-talets första årtionden

Föremål 285 av 400:
Karikatyrer tecknade av Carl Jacob Mörk vid 1800-talets början

Carl Jacob Mörk (1780-1828) målade skämtsamma skildringar av folk. Här då 1800-talet var ungt, hänger fortfarande det äldre modet med den äldre generationen, vilket syns i vissa av dessa teckningar.

en stor dam i hatt och rutig kjol bjuder en smal dam med vit hätta på huvudet och grå kjol på snus

”En fiskmånglerska bjuder en gumma på snus”

Carl Jakob Mörks far var hovmålare hos änkedrottning Lovisa Ulrika och dekorationsmålare vid Kungliga teatern. Troligen var det genom honom som Carl Jacob lärde sig teckna och måla. Efter att ha studerat vid Konstakademien 1801 till 1802 blev han mästare under målarämbetet. Senare blev han dock regementsläkare vid Hälsinge regemente. Under 1800-talets första början målade han en mängd karikatyrer i akvarell, vilka en del har hittat in i samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek.

Ni hittar dem alla här: Carl Jacob Mörks akvareller

”Två äldre herrar som kyssa varandra”

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)