400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: skrivbord

Erik Gustaf Geijers skrivbord

Föremål 12 av 400

Erik Gustaf Geijers skrivbord

Ett skrivbord med fin proveniens har hittat in i Universitetsbibliotekets samlingar och står nu inne vid personalarbetsplatser på Kulturarvsavdelningen. Detta skrivbord har tillhört författaren Erik Gustaf Geijer (1783-1847). Till bordet hör en stol som blivit utrustad med en minnesplakett efter donationen från greve Knut Hamilton 1927.

detalj av ryggstödet till en svart skrivbordsstol i trä med en metallplakett

Ovanpå skrivbordets hyllsektion står Geijers porträtt som ständig påminnelse om vems bord man sitter vid.

geijers tryckta porträtt i guldram stående överst på en hylla mellan bläckhorn och pennhållare

Arkivmaterial efter Erik Gustaf Geijer finns bland Universitetsbibliotekets handskriftssamlingar och musikalier.
Ytterligare material med anknytning till Erik Gustaf Geijer kan hittas i Alvin – portal för kulturarvssamlingar.

Text och bild: Helena Backman

Harry Martinsons skrivbord

Föremål 4 av 400
Författaren Harry Martinsons skrivbord

Inne i ett rum på Kulturarvsavdelningen på Carolina Rediviva finns ett brunt skrivbord från mitten av 1900-talet. Detta bord har tillhört Nobelpristagaren  Harry Martinson, och man kanske kan anta att en del av hans alster tillkommit just vid detta. Under ett skyddande glas som idag täcker skrivbordets ovansida ligger fotografier och kopior av handlingar med anknytning till författaren och hans verk. En av fotografierna visar skrivbordet på plats i Martinsons hem. Möbeln skänker idag en viss högtidlig stämning åt hela rummet.

under en glasskiva på skrivbordet ligger foton och dokument med anknytning till Harry Martinson

Efter Harry Martinsons bortgång hamnade hans litterära kvarlåtenskap här på Uppsala universitetsbibliotek. Detta material har även kompletterats med gåvor från personer som ägt material med anknytning till Martinson. I samarbete med Litteraturbanken har Uppsala universitetsbibliotek nyligen kunnat tillgängliggöra en del av Martinsons efterlämnade diktmanuskript på nätet. Det som inte finns tillgängligt i digitala kopior kan studeras på plats på Carolina Rediviva. Allt detta material är nu förtecknat och dessa förteckningar jämte det digitaliserade materialet ur samlingen finns idag fritt tillgängligt över nätet, där du även kan läsa mer om hur materialet kommit in till och ordnats  på universitetsbiblioteket: Harry Martinsons efterlämnade papper och manuskript.

Text och bild: Helena Backman