400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: spelkort

Spelkort med ny innebörd

Föremål 282 av 400:
Spelkort omvandlade till dagbok under 1760-talet

En ung Johan Abraham Gyllenhaal (1750-1788) skrev i 17-årsåldern ned dagboksanteckningar på fram- och baksidorna av spelkort. Här har han nedtecknat episoder från sin tid som djäkne i Skara. Varför använde han detta underlag? Med tanke på att han köper både det ena och det andra enligt de egna noteringarna i denna dagbok, så kanske det varit det lilla formatet på korten som varit tilltalande. De var ju lätta att få med sig i en ficka. På uppslaget nedan framgår exempelvis att han köper sig karduspapper, en typ av enklare grövre papper, som han använde till insamlade växter. Denna dagbok och hans andra efterlämnade handskrifter tillföll efter hans död Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och finns idag på Uppsala universitetsbibliotek.

en hand håller upp en bok med inbundna spelkort, fullskrivna med text

Johan Abraham Gyllenhaal kom sedermera att bli bergsmästare vid Bergskollegiet. Förutom sitt digra bibliotek och sin mineralsamling, donerade han till Vetenskaps-Societeten även det hus i hörnet av S:t Larsgatan och S:t Eriksgatan i Uppsala där societeten fortfarande verkar. Han gick bort endast 38 år gammal, men hann uträtta mycket under sitt korta liv.

Text och bild: Helena Backman

Upphittat mellan bokbladen

Föremål 142 av 400:
Spader åtta i en 1700-talsbok med predikningar.

När du sitter och läser en bok och behöver lägga ned den ett tag, händer det nog ibland att du sträcker dig efter första bästa föremål som kan användas som bokmärke. Ibland blir därför kombinationen lite lustig, som här ett spelkort mellan bladen på en bok med 1700-talspredikningar.

klottrade matematiska uppställningar på baksidan av spelkortet

Att spelkortet inte längre användes att spela med framkommer om vi vänder på det – här har kortet använts att föra anteckningar på.

Mer vanligt är nog att hitta små remsor av skrivpapper, dagstidningar eller andra småtryck mellan blad i böcker, som här en sida ur något annat tryck.

en sida med tryckt text mellan bokblad i en bok

Andra små spår med klotter och anteckningar kan vi också stöta på. Alla dessa små tecken visar på att böckerna lästes och användes, och kanske kan vi ana något om dessa läsare om vi studerar dessa närmare, något vi bibliotekarier sällan hinner fundera närmare på i vårt dagliga arbete.

en liten lapp med siffror på i en bok

Dessa små spår har vi hittat mellan bladen i Leufstasamlingen, som du kan läsa mer om på dessa sidor: Leufstasamlingarna.

Text och bild: Helena Backman

Spelkort från 1500-talet funna i bokpärmar

Föremål 126 av 400:
Makulatur med spelkort från 1500-talet

Om man inte binder böcker i kraftiga träpärmar, behöver man någon form av fyllning i bindningen för att förstärka pärmarna. Oftast användes då träspån eller papper. Under tiden man tillverkade papper för hand, var detta en mycket dyr produkt. Till pärmfyllnad har man då ofta återanvänt papper som av någon anledning inte skulle sparas. Det kan exempelvis röra sig om gamla brev eller andra handlingar, eller makulatur från ett tryckeri, det vill säga tryck som av någon anledning inte kunde säljas. Bokbindare köpte ofta makulatur direkt av boktryckare.

När sådan makulatur kommer i dagen kan man hitta både det ena och det andra spännande materialet. När pärmen till boken Consilia sive responsa juris av Petrus Rebuffus, tryckt i  Venedig år 1588, av någon anledning undersöktes närmare under 1900-talet, tog man ur dess pärmar ut två ark med makulerade spelkort från  Hans Forsters verkstad i Wien. Forsters verksamhetstid inföll under senare delen av 1500-talet och hans namn och yrke, ”Forster Kartenmacher”, finns tydligt tryckt på arket.

ett helt ark med åtta spelkort, samt fyra avskurna

I stället för dagens hjärter, spader, klöver och ruter, har dessa spelkort symbolerna hjärta, bjällra, blad och ekollon, men är annars lika de spelkort vi använder idag. Baksidan har mönster av blommor i fält, ett mönster som lika gärna kunde ha använts på dagens spelkort.

detalj från baksidan med ett blommönster i fält

Spelkort av Hans Forster finns idag bevarade på British Library och sannolikt även på andra håll i samlingar i Europa.
De två arken på Uppsala universitetsbibliotek har signum Kulturhistoriska planscher Utl., Lek och spel

Du finner högupplösta bilder av båda makulaturarken i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Spelkort av Hans Forster

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)