Föremål 16 av 400

Stadsplaner över Uppsala stad 1671

En volym med titel Geometrisk delineation öfver Uppsala stadh innehåller ritningar över Uppsala stads alla kvarter år 1671. Bakom dessa beskrivningar står Stephan Månsson Booman som upphovsman. Kvarter för kvarter är beskrivna, och då många behållit sina namn ännu i vår tid, kan vi här rätt enkelt få en aning om hur staden var inrättad före den stora stadsbranden 1702. Här finns angivet vilka som ägde och bebodde tomterna, och bland dessa kan vi se många kända namn från universitetet vid tiden.

Hela volymen är digitaliserad och fritt tillgänglig på nätet. Där kan du zooma in på alla detaljer: Upsala stadz planta. Geometrisk delineation öfver Uppsala stadh

Nedan en plan över ”S:t Päders Qwarteer”, det vill säga nuvarande S:t Pers kvarter, med uppgifter om vilka som innehade tomterna.

Handritad plan över Sankte Päders kvarter

Handskriften har signum: S 143.

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek, hämtat ur: Alvin – portal för kulturarvssamlingar