Föremål 66 av 400:
Etikett på pärm ur Tyska legationens klipparkiv

Tidigare i år släppte Uppsala universitetsbibliotek nyheten att en klippsamling från den Tyska legationen i Stockholm förtecknats och därmed tillgängliggjorts.

Samlingen skänktes 1952 till Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala av en privatperson, som övertagit denna då Tyska legationen upplöstes efter andra världskrigets slut. Nu finns samlingen här på Universitetsbiblioteket.

närbild på fyra kapslar på bokhylla

Bara att läsa ryggetiketterna på pärmarna ger en inblick i dess spännande innehåll. En stor del av artiklarna rör krigsnyheter, men här finns även mycket om den tyska propagandan i Sverige under kriget, liksom en del uttalat antinazistiskt material. Karl Gerhard har fått en helt egen pärm.

foto av hel hylla av arkivet nere i magasinet

Klippssamlingens förteckning: Tyska legationens klippsamling

Nyheten om Tyska legationens klipparkiv på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats: Tyskt klipparkiv från andra världskriget nu tillgängligt på Universitetsbiblioteket

Mer om klipparkivets historia finns att läsa i en notis författad av Sten-Sture Landström under ”Översikter och meddelanden” i Statsvetenskaplig tidskrift, 1956:2, s.  129-131.

Text och bild: Helena Backman