400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: volveller

Snurrbara skivor i pergamenthandskrift

Föremål 172 av 400:
Handskrift på pergament med snurrbara skivor från 1400-talet

I en handskrift, som en gång funnits i biblioteket på Vadstena kloster, finns flera uppslag med en mängd snurrbara skivor, så kallade volveller. På volvellerna finns präntade ord i svart och rött. Nog blir man nyfiken på vad det är för något som framställs på detta sätt.

ett uppslag med fyra volveller

Denna handskrift på pergament innehåller texter av filosofen och teologen från Mallorca Raimundus Lullus (1235-ca 1315/1316). Efter att ha levt ett vanligt familjeliv upp till 30 års ålder, drabbades han av religiösa uppenbarelser. Efter att ha inträtt i Franciskanorden började han studera och blev efter nio år doktor vid universitetet i Paris. Efter detta började han missionera, och reste under resten av sitt liv runt i Europa, Asien och Afrika. Trots att han var missionär influerades han av sufismen, vilket satt spår i de texter som finns efter honom.en sida med text i rött och svart jämte en sida med en tom volvell

En av hans idéer vad den att vi genom att kombinera tankeelement skulle kunna påvisa en princip för sanning, som kunde bevisa Guds existens och kristendomens riktighet. Kombinationsmöjligheterna för dessa bevis tecknade han som cirklar, diagram och träddiagram, för att påvisa sambanden mellan all världens kunskap.

Att som i denna handskrift använda volveller tycks alltså vara ett pedagogiskt grepp för att förklara dessa samband på ett visuellt mer lättbegripligt sätt.

en liten skada mellan två volveller har blivit hopsydd

Liksom i tidigare pergamenthandskrifter i denna blogg kan vi se hur även skadade pergamentblad använts till handskriften, eftersom pergamentmaterialet varit alltför värdefullt för att kasseras vid småskador. Dessa små lagningar har ibland sina alldeles egna skönhet, som en rand på tvärs över textraderna.

närbild på textsida med en lagning tvärs över sidan

Handskriften har signum: C 51

Denna handskrift ingår i den samling med västerländska handskrifter som just nu digitaliseras., och finns nu fritt tillgänglig på nätet: Raimundus Lullus.

Text och bild: Helena Backman

Kejsarens astronomi

Föremål 109 av 400:
Furstligt astronomiskt verk med volveller från 1540

Den tyske astronomen och matematikern Petrus Apianus (1495-1552) gav 1540 ut sin Astronomicum Caesareum på sitt eget tryckeri i Ingolstadt. Han hade redan innan dess varit den förste att använda snurrbara skivor i sina böcker, volveller, vilka fungerade som pedagogiska interaktiva verktyg för läsaren. Volvellerna består av skivor i papper, fastsatta med en tunn tråd sin mittpunkt, som sitter på 21 av sidorna i boken, ofta i flera lager.  I boken beskriver Apianus hur man använder dessa volveller för att beräkna förmörkelser och astronomiska händelser av olika slag. Han anger också hur man utifrån sin födelsetid och månens fas kan beräkna tiden för den egna konceptionen, något vi väl idag kan ifrågasätta exaktheten i.

detalj från volvell med stjärnhimmeln

Förutom fantastiska illustrationer i form av handkolorerade träsnitt på dessa volveller finns även andra illustrationer, såväl vetenskapliga avbildningar av instrument och andra uträkningar som dekorativa detaljer i form av initialer, ramar och rent dekorativa inslag. Det hela är ett riktigt praktverk, och köptes nog endast av de mest förmögna. Tycho Brahe (1546-1601) lär på sin tid ha köpt sitt exemplar för 20 floriner, vilket idag skulle motsvara en bra bit över 25000 kronor.

en grafisk framställning av hur himlakroppar rör sig på himlen

Uppskattningsvis 120 exemplar finns bevarade än idag, vilket troligen är huvuddelen av hela upplagan. Redan under 1500-talet sågs detta som en fantastisk bok, och de som genom tiderna ägt den har bevarat den väl.

titelbladet till astronomicum caesareum

Text och bild: Helena Backman