Föremål 214 av 400:
Ett exemplar av Camdens Britannia från 1722 med dedikation från Lord Carteret

Att bokdonationer haft ett nyhetsvärde står klart då vi ser vad vår kollega Alex Alsemgeest hittat i nederländska tidningar från 1700-talets början. Här nämns nämligen att den engelske Lord Carteret, tidigare ambassadör i Sverige, år 1722 skänkt två stora verk till Uppsala universitet, varav ett är en engelsk upplaga av William Camden’s Britannia, tryckt i London samma år. Här nämns också att de var bundna i påkostade band med förgyllda snitt. Att detta stämmer kunde Alex se med egna ögon i vår specialläsesal på Carolina Rediviva. På insidorna av både främre och bakre pärmen finns en dedikation från Lord Carteret pressad i guldtryck.

En man sittande med en uppslagen bok framför sig i en läsesal

Alex Alsemgeest med en volym av Camdens Britannia i specialläsesalen på Carolina Rediviva

Se tidningsnotis från 1722 och läs mer om gåvorna i Alex Alsemgeests egen blogg: Material evidence of a donation to Uppsala University in 1722

Text: Helena Backman (på underlag från Alex Alsemgeest)
Bild: Helena Backman