Föremål 55 av 400:
Bok skänkt av Johannes Schefferus till Johan Hadorph

I boken Upsalia, cujus occasione plurima in religione, sacris, festis, … illustrantur av professorn i Uppsala Johannes Schefferus (1621-1679), tryckt 1666,  beskrivs Uppsala och stadens fornminnen i text och ett mindre antal illustrationer.

träsnitt av runsten

Denna bok är ett exempel på att många böcker har en alldeles individuell historia som gör dem intressanta. I det här fallet har författaren skänkt boken till den svenske fornforskaren Johan Hadorph (1630-1693). Hadorph har även daterat gåvan till den 29 april 1666 i Uppsala. Både Schefferus och Hadorph var ledamöter i Antikvitetskollegium, ett statligt ämbetsverk som sysslade med fornforskning, som under sin första verksamhetstid låg i Uppsala. År 1679 kom Hadorph att bli riksantikvarie som den sjunde i ordningen.

närbild på proveniensuppgifterna på titelbladet

Ytterligare en senare ägare har lagt till sitt namn på titelsidan: G. Carlson.

Text och bild: Helena Backman

illustration av orientaliska mynt