Föremål 96 av 400:
Fotografi på student från sekelskiftet 1900

Imorgon den 2 juni 2017 tar Uppsalas gymnasister studenten. Vi kan vänta oss glada ungdomar på lastbilsflak dånande genom staden. Innan dess har de gratulerats av släkt och vänner, och blivit behängda med blommor och småpresenter. Att klä den unga studenten i blommor är inget nytt påfund, den här anonyme unge mannen har blivit firad av sina när och kära, och fotograferas sedan med sin nyförvärvade studentmössa.

Man kan även tänka sig att det väntade ett vackert dukat festbord för studentuppvaktningen efteråt, ett sådant som detta fotografi från en interiör i Uppsala visar. Fotot är taget av A. Larsson med ateljé på Östra Ågatan 17, Uppsala.

ett fotografi av ett vackert dukat bord med blommor och porslin

Text och bild: Helena Backman