Föremål 146 av 400:
Album med sånger ur Ernst Rolf-revyn år 1926

I universitetsbibliotekets delkatalog Svensk vokalmusik fram till och med 1970 ingår en serie med anonyma tryck och samlingar listade på titel. Variationen är stor – här hittar du samlingar med exempelvis körmusik, folkmusik, schlagermusik och popmusik. Fram till nu har du endast kunnat slå i denna katalog på plats i universitetsbibliotekets specialläsesal, vilket gjort dessa musiktryck rätt så svåråtkomliga. Men från och med idag den 16 november får vi alla tillgång till denna katalog direkt på nätet, tillsammans med ytterligare tre delkataloger, som tillsammans utgör: Katalog över musiktryck -1970.

Uppslag med mer noter och reklam ur nottrycket

Ett annat stycke ur Ernst Rolfs revy år 1929: Passar galoscherna?

Här finns flera samlingar med sånger från olika revyer, bland annat från de som Ernst Rolf satte upp, som här ett album med sånger från hans revy 1926. Detta sångalbum är utgivet på Ernst Rolfs eget notförlag. Det finns en copyrightnotis vid varje ny sång om att det är förläggaren som ger tillstånd till offentligt utförande eller upptagning i mekaniska instrument. 1920-talet var en organiserandets tid. Då bildades bland annat SMFF (idag Musikförläggarna), FST (Föreningen Svenska Tonsättare) och STIM. Just år 1926 bildades SKAP (Svenska Kompositörer Av Populärmusik).

Vanligt i detta slags musiksammanhang att kompositör och textförfattare framträdde under pseudonym. Två av våra mest kända schlagerkompositörer, Jules Sylvain och Kai Gullmar, är kända just under sina pseudonymer. Texten till julgransmelodin har komponerats av Svarta Masken, pseudonym för författaren Anna Myrberg.

Det var vanligt att baksidan på noten användes för reklam, antingen för skivinspelningar eller andra notutgåvor.

detalj från baksidan med reklam

Reklam på baksidan av nottrycket.

Vi hoppas att du som användare kommer att få stor nytta av de nu digitaliserade katalogerna över musiktryck, och dessutom ha tid och lust att hjälpa oss med korrigeringar direkt i katalogen, där OCR-läsningen inte klarat av gamla skrivmaskinstexter eller katalogblad skrivna för hand – en trevlig syssla under mörka höstkvällar, där du kan känna att du hjälper framtida forskare genom att göra en betydelsefull insats.

Text: Kia Hedell och Helena Backman
Bild: Helena Backman