Föremål 181 av 400:
Kompaktushyllsystem i biblioteksmagasin

Alla böcker i Uppsala universitetsbibliotek behöver en plats för förvaring. Våra senast förvärvade och mest använda böcker står framme på öppna hyllor, men de allra flesta står i magasin och behöver beställas fram genom våra kataloger.

Magasinsutrymmena har växt genom åren, och fått hyllor från olika tider. I ett av alla våra magasin inne på Carolina Rediviva finns ett äldre system med kompaktushyllor från Aktiebolaget Electrolux i Säffle. Kompaktussystem gör det möjligt att packa ihop bokhyllor mycket tätare än om de står med gångar emellan, och få plats med många fler böcker eller arkivkartonger. På andra håll i huset och ute på ämnesbibliotek och depåer finns helt andra kompaktussystem.

bild på en lång rad med kompaktushyllor, och man ser i en glipa att de är fyllda med böcker

Med hjälp av de svarta spakarna längst ned på hyllorna skjuter du fram ett parti hyllor, så att du kommer åt de böcker som du är ute efter. Det gäller då att se efter, så att ingen kollega hamnar i kläm någon annanstans.

metallskylt fastskrivad vid hylla med texten KOntrollera att ingen person uppehåller sig i gång, som skall slutas

Text och bild: Helena Backman