Föremål 220 av 400:
Sticka från sent 1800-tal som markering för saknad bok

I biblioteksmagasin med samlingar av äldre material är det ofrånkomligt att hitta spår av tidigare generationers medarbetare och deras arbete på biblioteket. Någon vid namn Högberg har den 15 mars 1893 uppmärksammats att en volym ur den så kallade Cronstedtska samlingen, närmare bestämt 8:120, saknats, men att samma titel återfinns i den svenska samlingen på avdelningen matematik. Nummerbeteckningen 39:425 hänvisar till samma titel i en äldre katalog. Under detta nummer finner vi en volym som innehåller fyra matematiska titlar på svenska av en Fredrich Palmqvist, utgivna under 1740- och 50-talen. Det är alltså någon av dessa titlar som försvunnit ur Cronstedtska samlingen, men där vi kan studera detta andra exemplar istället.

stickan med denna text ligger ovanpå en rad böcker från 1700-talet

”8.120 saknades den 15.3.1893. Högberg. Se 39:425 Sv. afd. Mathem.”

Eftersom denna volym saknas i Cronstedtska samlingen än idag, finns det ingen orsak att lyfta bort stickan eller ersätta den med en annan. Kanske kommer den stå kvar här ytterligare drygt hundra år fram i tiden.

Text och bild: Helena Backman