Föremål 226 av 400:
Handskrivet arbete om märkvärdiga händelser i världshistorien som infallit på söndagar

I handskriftssamlingarna på universitetsbiblioteket finns ett manuskript som innehåller en förteckning från 1700-talet på märkvärdiga händelser som inträffat på söndagar. Författare är Johan Christian Höjer, och arbetet är dedikerat till den svenske kungen.

författarens namnteckning

Vilka märkvärdiga händelser står då uppräknade i denna förteckning? Författaren tycks ha haft en närmast övernaturlig kunskap om vilka bibliska händelser som tilldrog sig på speciella veckodagar, och listar dem i stor stil.

en notering ur handskriften

”Frälsaren inskrifven uti det Romerska Skatt Registret den Tjugosjunde Decembr.”

I mindre stil finns mängder av slag och drabbningar listade, de flesta med svensk seger som resultat. Även listor med viktiga årtal ur kungalängder finns med i stor mängd. Dessa datum känns något mer trovärdiga än de bibliska.

ett uppslag ur handskriften

Ytterligare två häften av Höjers hand finns jämte denna. Dessa innehåller ett manuskript till en bok som förtecknar märkvärdiga händelser som inträffat en torsdag, respektive detsamma för måndagar. Samtliga följer söndagsbokens mönster. Alltså kan vi läsa att det var på en torsdag som Jungfru Maria gick hem från Nasaret efter ett längre besök hos sin moster Elisabeth.

ett uppslag ur en bok med händelser på torsdagar

Kanske inte alla känner till att det var på en måndag som Jesus förbannade fikonträdet, en händelse som det står att läsa om i Matteusevangeliet.

detalj ur måndagsmanuskriptet

”År 34: Fikonaträdet förbannas d. 30 Martii.”

De tre manuskripten blev aldrig tryckta. Kanske hade Höjer haft för avsikt att sätta samman ytterligare fyra för de resterande dagarna i veckan. Vi får dock nöja oss med dessa.

De tre handskrifterna har alla signum: H 523

Text och bild: Helena Backman