400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: bokvård

En bokpress i gjutjärn

Föremål 40 av 400
Bokpress i gjutjärn

Nere hos bokbindarna finns flera bokpressar – en av dessa är en stabil press i gjutjärn med några år på nacken, levererad av firman AB Vilhelm Johnsen i Stockholm.

detalj av nedre delen av pressen, där man pressar själva böckerna

I pressen lägger man inlagan i böcker, så att den får en fast form inför inbindningen, och när boken är inbunden pressas även själva bokbandet, så att pärmarna håller sig släta. Naturligtvis använder man pressbrädor mellan själva järnpressen och boken, så att den inte skadas av  behandlingen. Denna bokpress kommer till användning bland annat då böcker lagas och får nya bokband här på universitetsbiblioteket. Ett stabilt bord håller för pressens tyngd.

en bokpress nere i konserveringsverkstaden

Firman AB Vilhelm Johnsen i Stockholm sålde även andra inventarier till boktryckerier och bokbinderier, vilket kan ses i reklam i branschtidningar och andra publikationer från första hälften av 1900-talet, såsom här en annons i Stockholms boktryckareklubb 1907-1932. Minnesskrift vid 25-årsjubileet, tryckt 1932.

reklamannons för sätteriprodukter

Text och bild: Helena Backman

Mumieinlindad bok

Föremål 36 av 400

Inlindad bok under konservering

Man kan tro att även böcker klär ut sig till Halloween. Nere i konserveringsverkstaden sågs tidigare i år en bok som såg ut att försöka passera som mumie, inlindad i sina vita lindor. Men det visade sig vara en bok som tappat sin rygg av slitaget av flitig användning, och nu behövde vård och omsorg för att bli som ny igen. Fler böcker var under konservering på samma sätt, där man tydligare ser hur bokbindarna bygger nya ryggar där de gamla lossnat.  Det som finns kvar av den ursprungliga ryggen limmas fast igen ovanpå den nya, så att boken behåller sig gamla utseende även efter denna bevarandeinsats.

en bok under pågående lagning, där en ny rygg håller på att torka

Arbete pågår ständigt hos bokbindarna och konservatorerna på universitetsbiblioteket, då material ur samlingarna behöver lagas eller få hjälp för att bevaras för framtiden. Själva hantverket syns sällan utåt, men resultaten ser vi dagligen i samlingarna.

verktyg på ett bord hos en bokbindare

Text och bild: Helena Backman

Ett renoverat bokband i stort format

Föremål 32 av 400
Renoverat bokband på en storfoliant

I Universitetsbibliotekets samling av riktigt stora böcker, så kallade storfolianter, finns Ancient masonry, both in the theory and practice av den engelske trädgårdsarkitekten Batty Langley (1696-1751), tryckt i London 1736.  Detta hans verk om murarkonst under antiken hade troligen en speciell betydelse för honom, då han var hängiven frimurare.

Första volymen av detta både till storlek och innehåll stora verk har fått ett helt nytt bokband, på vilken fragmenten av den tidigare trasiga ryggen har fästs, så även en äldre ryggetikett som anger löpnumret på boken i sviten av storfolianter. Dessa stora böcker förvaras liggande på hyllor i våra magasin. 

bokbindare Bosse Carlsson håller upp en stor bok mellan bokhyllor fulla med stora liggande böcker

Bokbindare Bosse Carlsson med Langleys Ancient masonry

Pärmpappret har det vid lagningen ersatts av bokpapper ur det lager som finns hos bokbindarna och konservatorerna i verkstaden på Carolina Rediviva, för att boken ska få behålla sin ursprungliga karaktär.

närbild på bokens pärmpapper, där Bosses hand syns till vänster i bild

Under de senaste två åren har Universitetsbibliotekets bokbindare Bosse Carlsson gått igenom hela vår samling av storfolianter, och lagat eller åtgärdat bokband och kapslar som behövt ses över. Varje bokband eller kapsel kräver sin egen bedömning och eventuell åtgärd, vilket gör ett sådant här arbete mycket varierande. Vissa bokband har inte behövt helt nya pärmar eller ryggar, utan endast förstärkningar i så kallat japanpapper.

en hög med böcker liggande på en bokhylla, en hand pekar ut var en bokrygg är lagad med japanpapper

Andra böcker har  varit inbundna i klotband, och då får de naturligtvis ryggar och lagningar i detta material. Oavsett vilket tas så mycket av det ursprungliga materialet som möjligt till vara, och fästs ovanpå lagningarna. Man ser därför tydligt hur bandet sett ut före lagningarna.

vackralador

I andra fall har böcker redan från början i stället för att ha varit bundna legat i kapslar, kartonger som fungerat i stället för en vanlig inbindning. Här har nytillverkade kapslar klätts med originalkapslarnas vackert mönstrade omslagspapper.

Där inga fungerande kapslar funnits kvar, eller där sköra bokband behöver extra mycket skydd för att bevaras, har det vikts skyddande grå papplådor i syrafri kartong.

en hög med grå kartonger liggande på en hylla

Universitetsbibliotekets sammanhållna samling av storfolianter har kommit upp i 2037 löpnummer, där ett nummer kan stå för flera volymer i ett flerbandsverk.  Bosse har hunnit gå igenom samtliga dessa band och säkerställt att de kommer klara av att hanteras vid läsning och forskning ytterligare några hundra år.

bosse carlsson mellan hyllorna i ett magasin

Text och bild: Helena Backman