Föremål 36 av 400

Inlindad bok under konservering

Man kan tro att även böcker klär ut sig till Halloween. Nere i konserveringsverkstaden sågs tidigare i år en bok som såg ut att försöka passera som mumie, inlindad i sina vita lindor. Men det visade sig vara en bok som tappat sin rygg av slitaget av flitig användning, och nu behövde vård och omsorg för att bli som ny igen. Fler böcker var under konservering på samma sätt, där man tydligare ser hur bokbindarna bygger nya ryggar där de gamla lossnat.  Det som finns kvar av den ursprungliga ryggen limmas fast igen ovanpå den nya, så att boken behåller sig gamla utseende även efter denna bevarandeinsats.

en bok under pågående lagning, där en ny rygg håller på att torka

Arbete pågår ständigt hos bokbindarna och konservatorerna på universitetsbiblioteket, då material ur samlingarna behöver lagas eller få hjälp för att bevaras för framtiden. Själva hantverket syns sällan utåt, men resultaten ser vi dagligen i samlingarna.

verktyg på ett bord hos en bokbindare

Text och bild: Helena Backman