400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: handritad karta

Charta öfwer Abborfierden 1744

Föremål 331 av 400:
Sjökarta över Abborfjärden i södra Finland signerad C. F. Nordenberg

Under många hundra år var Finlands historia en del av Sveriges, från mitten av 1200-talet fram till 1809. Det är därför naturligt att vi har en mängd material som även rör denna då östliga del av nationen.

Bland våra handtecknade kartor finns därför bland många andra denna laverade och färglagda karta över den sydligt belägna viken Abborrfjärden, ungefär 9 mil öster om Helsingfors.

Kartografen är sannolikt Carl Fredrich Nordenberg (1702–1779), född i Finland och anställd vid Kongl. Fortifikationen sedan 1716. Ett par veckor efter sin bror Anders Johan Nordenberg (1696–1763) valdes han in i Kungl. Vetenskapsakademien år 1739, och adlades senare Nordenskiöld samtidigt med brodern år 1751. Under senare år ändrade han stavningen till Nordenskjöld och han drog sig tillbaka för att ägna sig åt sina ärvda finländska gods Eriksnäs och Frugård.

Sjökartan har signum: Sjökartor, Finland, kust- St.form i våra samlingar.
Hela kartan kan du se i högupplöst digital kopia: Charta öfwer Abborfierden

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Gotlandskarta från 1600-talet

Föremål 288 av 400:
Handritad karta över Gotland från år 1646 av Johan Fredrik Meijer

I kartsamlingarna på universitetsbiblioteket finns denna vackra handritade karta av ingenjören och kartografen Johan Fredrik Meijer (1616?-1647) från 1646, då han skickats till Gotland för att där upprätta kartor över ön i sin helhet och över Visby. Gotland hade bara ett par år dessförinnan blivit svenskt. Arbetet tog Meijer endast fem månader, och som vi ser är inte landskapet framställt i minsta detalj.

hel karta över gotland

Den första korrekt uppmätta kartan över Gotland framställdes först 1729 efter lantmätningar under sent 1600-tal och framåt.

Mer att läsa:
Philip, Arne, ”Johan Fredrik Meijer : fästningsbyggare och kartör av Carte von Gottlant A:o 1646”, Gotländskt arkiv 65(1993), s. [67]-88.

Kartan hör till Kungl. Vetenskaps-Societetens i Uppsala samlingar, och är deponerad på Uppsala universitetsbibliotek.

Se hela kartan i högupplöst version: Carte von Gottlant

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (via Alvin)

Danviks skans med dess omkringliggande land

Föremål 185 av 400:
Handritad karta över Danviks skans med dess omkringliggande land från senare hälften av 1600-talet.

Allt fler handritade svenska kartor ur universitetsbibliotekets samlingar läggs ut fritt tillgängliga på nätet. I dessa samlingar finns en karta från senare delen av 1600-talet som ingår i de så kallade Westinsamlingarna som visar en ”plan eller grundteckning av Danviksskansen med dess omkringliggande land”. Skansen anlades 1659 och planen bör ha tillkommit någon gång efter detta år. Kartritaren förblir anonym.

Befästningen Danviks skans låg mellan Saltsjön och Hammarby sjö på Södermalm i Stockholm, men revs efter 1774, då Fredrik Lundin köpte marken. Han anlade här en malmgård och lusthuset ”Fåfängan”, som han lät bygga på befästningens fundament. En sådan här tidig karta är därför en viktig del av byggnadshistorien för området.

bild på hela kartan, främst målad i grön färg med skansen och byggnader i rött

Kartan kommer snart att kunna ses i professionellt inskannad högupplöst version fritt tillgängligt på nätet – en beskrivning av kartan i databasplattformen Alvin väntar nämligen på att få digitala bilder knutna till sig vilken dag som helst: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen med dess omkringh liggande land

detalj från kartan med en måttangivelse

Text och bild: Helena Backman

Hertigdömet Skåne ca 1700

Föremål 176 av 400:
Handritad karta över Skåne från ca 1700

Allt fler av Universitetsbibliotekets samlingar av svenska handritade kartor är nu fritt tillgängliga genom plattformen Alvin. Bland dessa finner vi en karta över hertigdömet Skåne från 1700. Skåne hade då inte varit svenskt mer än några decennier, från 1658.

detalj från kartan med området Köpenhamn och Malmö

Området Köpenhamn/Malmö var inte lika tättbefolkat då som nu. Ortnamnet Malmö är lika litet som andra orter däromkring, medan Danmarks huvudstad Köpenhamn avbildas med sin omgivande mur och Kastellet.

bild på hela kartan

Du ser hela kartan i högupplöst version i Alvin: Geographisk charta öfwer härtigdömmet Skåne

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (Alvin)