Föremål 185 av 400:
Handritad karta över Danviks skans med dess omkringliggande land från senare hälften av 1600-talet.

Allt fler handritade svenska kartor ur universitetsbibliotekets samlingar läggs ut fritt tillgängliga på nätet. I dessa samlingar finns en karta från senare delen av 1600-talet som ingår i de så kallade Westinsamlingarna som visar en ”plan eller grundteckning av Danviksskansen med dess omkringliggande land”. Skansen anlades 1659 och planen bör ha tillkommit någon gång efter detta år. Kartritaren förblir anonym.

Befästningen Danviks skans låg mellan Saltsjön och Hammarby sjö på Södermalm i Stockholm, men revs efter 1774, då Fredrik Lundin köpte marken. Han anlade här en malmgård och lusthuset ”Fåfängan”, som han lät bygga på befästningens fundament. En sådan här tidig karta är därför en viktig del av byggnadshistorien för området.

bild på hela kartan, främst målad i grön färg med skansen och byggnader i rött

Kartan kommer snart att kunna ses i professionellt inskannad högupplöst version fritt tillgängligt på nätet – en beskrivning av kartan i databasplattformen Alvin väntar nämligen på att få digitala bilder knutna till sig vilken dag som helst: Plan eller grundtechningen aff Dannewijkz schantzen med dess omkringh liggande land

detalj från kartan med en måttangivelse

Text och bild: Helena Backman