400

Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Etikett: vykort

Propaganda för den kvinnliga rösträtten

Föremål 303 av 400:
Vykort med propaganda för genomförande av den allmänna och kvinnliga rösträtten

Idag den 24 maj firar vi dagen då det första beslut tog i Sveriges riksdag 1919, som möjliggjorde den allmänna och kvinnliga rösträtten. Det första valet där kvinnor kunde rösta i Sverige genomfördes dock först hösten 1922. Vägen dit hade varit allt annat än rak och enkel, men de internationella strömningarna vid tiden talade för att den allmänna rösträtten en dag skulle genomdrivas även i vårt land.

Landsorganisationens logotyp över en bild över Norden, dör det framgår att endast Sverige saknar kvinnlig rösträtt

Flera kvinnorättsaktivister har legat bakom kvinnorättsrörelsens framgångar – en av dessa eldsjälar var Ann Margret Holmgren (1850-1940). Läs mer om hennes arbete och andra aktivister genom hennes efterlämnade arkivmaterial här på Uppsala universitetsbibliotek genom en liten digital utställning med anledning av 100-årsdagen av beslutet 24 maj: Ann Margret Holmgren och den kvinnliga rösträtten.

Allt om historien bakom och under genomförandet av den allmänna rösträtten i Sverige hittar du på webbplatsen demokrati100: Demokrati100.se

Se mer av propagandamaterialet kring rösträtten i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar i digital form: Propaganda

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Grand Hotel des Palmiers i Nice

Föremål 254 av 400:
Vykort från Grand Hotel i Nice från en svunnen tid

När nu vintern är på väg är vi många som längtar ut på semester, och några av oss gör slag i saken. Vi skickar inte längre så många vykort som förr från våra semestermål, men de vykort som finns är nu liksom de var förr ofta något av reklammaterial för platser och firmor, såsom här ett odaterat vykort föreställande ett lyxigt Grand Hotel des Palmiers i Nice. Vykortet skall ha används fram till ca 1920.

ett vykortföreställande grand hotel i nice vid blått vatten och med palmer bredvid

Idag har fotografiet ofta fått ersätta tidigare konstnärliga avbildningar, men nog ser hotellet och den soliga stranden lockande ut som resmål för en sol- och badsemester även i denna form? Just detta kort blev aldrig skrivet eller postat. Kanske någon istället tog med det hem från en resa som ett minne från en vistelse i Nice för drygt 100 år sedan.

Detta vykort finns under signum: Vykort Utl.

Många fler vykort ur våra samlingar har blivit digitaliserade, även om dessa är långt ifrån alla som finns på universitetsbiblioteket: Digitaliserade vykort på Uppsala universitetsbibliotek

Branden i Akademikvarnen i Uppsala 26-27 augusti 1910

Föremål 228 av 400:
Vykort av branden på Uppsala akademikvarn den 26-27 augusti 1910

Om ett fotografi har ett braskande nyhetsvärde gör det ingenting om det är lite suddigt – detta kanske bara bidrar till känslan av dramatik. Att Uppsala akademikvarn drabbades av en brand år 1910 kunde ses som så märkvärdigt att det gjordes ett vykort av denna händelse, även om bilden hade blivit en smula suddig. Vi kan se att en folkmassa begapar händelseförloppet, medan polisen håller ett öga på dem.

På platsen för Akademikvarnen stod en kvarn redan på 1200-talet, då tillhörig Uppsala domkyrka. Kvarnen blev senare en tullkvarn i kronans ägo. År 1647 beslutade Drottning Kristina bestämde 1647 att tullinkomsten skulle tillfalla Uppsala universitet, som i och med detta fick monopol över kvarnverksamheten i området. Branden i kvarnen medförde att dess vattenhjul ersattes med turbiner och i och med detta fick en modernisering. Kvarnen var därefter i drift ända fram till 1946. På 1950-talet byggdes kvarnen om för att inhysa Upplandsmuseet som fortfarande finns i dessa lokaler.

Ödeläggelsen efter branden har blivit motiv för ytterligare ett vykort:

rykande husdelar, en skortsten står kvar i spillrorna

Vykorten har signum: Vykortsalbum Uppsala 1a (Karnevaler och studentliv)
Du kan se dessa samt ytterligare ett par vykort som skildrar kvarnbranden här:
Uppsala akademiqvarns brand 26-27 Augusti 1910

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)

Album med vykort och bokmärken

Föremål 81 av 400:
Grönt vykorts- och bokmärkesalbum från tidigt 1900-tal

I vårt förra inlägg utlovade en titt in i de båda album med vykort och bokmärken som Uppsala universitetsbibliotek fått som del av en större donation av Charlotte Pearson på 1950-talet. Här finns främst engelska kort, eftersom donatorn var av brittisk börd.

ett uppslag med fyra inklistrade vykort med blommotiv, med bokmärken med blommor och flickor klistrade runt om

Vi ser här exempel på vykort med anledning av högtidsdagar och helger, såsom jul, nyår och påsk. Kring de inklistrade korten sitter ibland bokmärken med passande motiv, vilka gör en del av de båda albumens uppslag mycket färgsprakande.

uppslag med vykort med motiv från vinter och vår

Albumen visar en stor variation av motiv, och visar det tidiga 1900-talets stil och mode i illustration. Vi finner här nedan ett engelskt påskkort – ett passande motiv just denna vecka. Glad påsk, alla läsare!

bild på ett påskkort med ett fågelbo med ägg i med videkissar omkring

Albumet med grön pärm kan du även bläddra i genom Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv: Miss Pearson’s album

Text och bild: Helena Backman