Föremål 228 av 400:
Vykort av branden på Uppsala akademikvarn den 26-27 augusti 1910

Om ett fotografi har ett braskande nyhetsvärde gör det ingenting om det är lite suddigt – detta kanske bara bidrar till känslan av dramatik. Att Uppsala akademikvarn drabbades av en brand år 1910 kunde ses som så märkvärdigt att det gjordes ett vykort av denna händelse, även om bilden hade blivit en smula suddig. Vi kan se att en folkmassa begapar händelseförloppet, medan polisen håller ett öga på dem.

På platsen för Akademikvarnen stod en kvarn redan på 1200-talet, då tillhörig Uppsala domkyrka. Kvarnen blev senare en tullkvarn i kronans ägo. År 1647 beslutade Drottning Kristina bestämde 1647 att tullinkomsten skulle tillfalla Uppsala universitet, som i och med detta fick monopol över kvarnverksamheten i området. Branden i kvarnen medförde att dess vattenhjul ersattes med turbiner och i och med detta fick en modernisering. Kvarnen var därefter i drift ända fram till 1946. På 1950-talet byggdes kvarnen om för att inhysa Upplandsmuseet som fortfarande finns i dessa lokaler.

Ödeläggelsen efter branden har blivit motiv för ytterligare ett vykort:

rykande husdelar, en skortsten står kvar i spillrorna

Vykorten har signum: Vykortsalbum Uppsala 1a (Karnevaler och studentliv)
Du kan se dessa samt ytterligare ett par vykort som skildrar kvarnbranden här:
Uppsala akademiqvarns brand 26-27 Augusti 1910

Text: Helena Backman
Bild: Uppsala universitetsbibliotek (genom Alvin)