Föremål 337 av 400:
Keplers Astronomia nova från 1609 med blommor kring diagram och illustrationer

Kanske är det inte blommor du tänker på i första hand, då du slår upp ett vetenskapligt verk i astronomi. I illustrationerna till Astronomia nova av den tyske astronomen Johannes Kepler finner du emellertid små utsmyckande blommor.

en illustration i form av cirklar som beskriver något astronomiskt, med en tryckt blomma i de fyra hörnen

En kan tänka att dessa utsmyckningar skulle kunna lätta upp en annars rätt tung vetenskaplig text. Jag får dock erkänna att dessa blomornament inte var det första jag såg, då jag slog upp detta verk, och inte hjälper upp förståelsen. Det är dock en vacker detalj att vila ögonen på.

Detta exemplar av Keplers Astronomia nova har signum: Obr. W.1 i våra samlingar.

titelsidan på boken

Text och bild: Helena Backman